Начало > Новини > Съдържание

Трансформиране на полимера в напълно оформени акрилни листове

Dec 07, 2017

DERFLEX екструдира акрилни листове всеки ден, за да отговори на търсенето в световен мащаб. Екструзия е непрекъснат метод за производство на акрилни листове . При процеса на екструзия акрилни полимери се подават в цевта на екструдера, който ги загрява докато те са разтопена маса.

Acrylic Sheets

extrusion acrylic sheet

colored acrylic

Тази маса бавно се избутва чрез винтово задвижване на дължината на цевта и се изтласква от края на цевта през матрица като разтопен лист, чието разстояние определя дебелината на листа и в някои случаи повърхността. Непрекъснатата лента от акрилен лист преминава през набор от охладителни ролки и се нарязва или намалява до окончателния си размер, преди да бъде опакован и изпратен.

Предимства на екструзията

Затваряне на толерансите


икономичен


Минимални отпадъци


Бърза, гъвкава продукция